За нас

Ние работим за въвеждане на значими промени на българския застрахователен пазар

“Сис Тех Инс” ЕООД е национален застрахователен брокер, учреден през 2011 г. за целите на реализация на проект в областта на застраховането и риск мениджмънта. През годините дружеството извършва неприоритетно дейност като застрахователен посредник и фокусира най-много ресурси за реализация на своя проект. Като специалисти, брокерът разполага с експерти с дългогодишен опит в областта на застраховането, едновременно с това работи в сътрудничество с експерти по области – пряко свързани с работата по своя проект – машинни инженери, тесни специалисти в области като контрол на качеството на съоръжения с повишена опасност, риск инженери, архитекти, проектанти и научни работници. През 2017 г. , брокерът организира конференция на тема “Оценки и риск мениджмънт” във връзка със своя проект, съвместно с фирма “Контролтест” ООД и фондация “За България”. Резултатите показаха силен интерес както от страна на експерти по области, така и на предприемачи като преки ползватели на предлаганата за реализация система. През 2018 г. дружеството завърши последния цикъл от тестове и подготовка на техническа документация. Понастоящем дружеството е в процес на преструктуриране, което допълнително ще спомогне за успешната реализация на нашия проект. Бъдещ собственик на дружеството е фондация “За България”. Ние вярваме, че постоянството и търпението са ключов фактор за успех. Това е причината да считаме за напълно реалистични очакванията си през 2019 г. проекта на брокера да бъде реализиран.

Licenz

Застрахователни компании

Бизнес партньори