Year Sales Expenses
2012 1000 400
2013 1170 460
2014 660 1120
2015 1030 540
2016 2526 554
2017 2526 554
2018 2526 554

Система за калкулация на риска и оптимизация на оценките

Идеята е зародена преди около 20 години при извършване на услуги и дейности, предимно при ликвидация на щети за Застрахователни дружества, Банки и следствени органи.

През годините до настоящия момент се развива до автоматизирана система.

През 2012 год. авторите на проекта правят първа стъпка по запознаване на обществеността с разработката, като правят публикация в официалното издание на БАН, книжка 2, след съответните рецензии от специалисти.

В годините се въвеждат нови изисквания и се пристъпва към дигитализация на цели отрасли. Застрахователния и банковия сектор въвеждан множество промени в начина си на работа, които са в посока въвеждане на множество практики, които модернизират процесите на предоставяне на застрахователни и банкови услуги.

През 2018 г. авторите на проекта организират конференция, на която подробно представят проекта и неговите цели.

През 2019 г. системата нашият екип стартира провеждането на срещи с  представители на застрахователни компании, банки, държавни и частни надзорни органи, както и представители на бизнеса в страната за целите на успешното приложение и реализация система от такъв мащаб.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Каква е идеята на нашия проект?

Същността на проекта е свързана със създаването на единна база данни за различни имущества, в това число финансови интереси , подлежащи на застраховане и/или кредитиране. Целта на системата е да генерира точен коефициент на риск а в случаите, в които това е непостижимо – да предоставя максимален обем от информация, подлежаща на анализ пряко свързан с определянето на риска за застрахователя или кредитора. Втората основна цел е да бъде създаден единен класификатор на рисковете фактори, базиран на професионален опит на специалисти в различни области на научно познание. Системата ще бъде изградена с помощта на професионалисти в различни индустрии, които могат най-конкретно да определят видовете риск на база на своя опит и експертиза. И не на последно място целта на системата е да даде възможност на застрахователите да провеждат цялостна политика по управление на риска на база подробната информация, с която ще разполагат. По този начин факторите за оценяване ще бъдат по-ясни и изчерпателни. Системата ще дава информация за необходими превантивни мерки, които следва да бъдат взети за укрепване на съоръжението и удължаване на неговия технологичен живот.

Автор и предистория

Контролтест” ООД е основана през 1995г. Тя е добре познатана Българскияимеждународен пазарсизпълняванитеуслугив областтана разрушаващияти безразрушителенконтрол на качеството за продукти, материали и съоръжения. Един от управителите на дружеството – инж. Орлин Пенков в годините работи със застрахователни дружества, за които извършва обследвания и експертизи в случа и на настъпили застрахователни събития. Като един от най-квалифицираните в Българи е чужбина инженери в областта на контрола на качеството на съоръжения с повишена опасност през 2010 г. решава да създаде система за превенция и изчисляване на риска в технически

240_F_183127295_XaxZct9jvQsEYlrsxHwIZRDx5I3qnaLA
240_F_74412712_ksy1X7I218dQjrDcCK0jbtJyCe7Gj2zJ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

240_F_93983349_PsFqQgsxj351yleVJbkSo0OGtQQq6N2M

Документи по проекта

Въпроси и отговори

Section title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Section title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.